Om oss

MSK är en ideell förening med inriktning på breddidrott inom fotboll och innebandy. Fotbollssektionen består av ett dam- och ett herrlag samt ett antal ungdomslag jämte nybörjarna i Knatteskolan. Vi hör hemma på Kungsholmen med Stadshagen och Kristinebergs konstgräsplan som hemmaarenor. Det är på inget sätt något krav för medlemskap att bo på Kungsholmen, men av respekt för grannklubbarna bedriver vi ingen aktiv rekryteringsverksamhet utanför stadsdelen (och inte heller på Essingeöarna).

Vårt motto ”Alla ska vara med” innebär inte att vi kan ta emot ett oändligt antal medlemmar, men att vi så långt våra resurser förmår tar emot alla i tur och ordning utan någon som helst sortering, och att alla medlemmar får delta i hela verksamheten, träning såväl som match.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter jämte kommunala och statliga bidrag, i begränsad omfattning genom andel i Bingo-alliansen och i mycket begränsad omfattning med bidrag från ett fåtal lokala sponsorer. (Sponsorskap som medför reklam för alkoholbruk och äventyrligt spel accepteras inte.)

Styrelsen tar inte ut något arvode. Föräldrarna förutsätts medverka på ideella grunder. (För äldre spelare som fullgör tränar/ledarfunktioner utgår ett närmast nominellt kostnads/resebidrag.) Det innebär att avgifterna kan hållas förhållandevis låga.

Vi bedriver ingen elitsatsning före 15 års ålder – det tror vi är så gott som meningslöst, om inte rentav skadligt. Den som så vill får naturligtvis träna hur mycket som helst, men föreningen tillhandahåller ett begränsat antal träningstillfällen samt deltagande i seriespel. Vi rekommenderar att man hellre dessutom ägnar sig åt någon annan idrott, och påminner om att MSK har en livaktig innebandysektion.

Vid 15 års ålder kommer att ske en viss förändring. Vi gör ingen uppdelning av åldersgruppen i ett A- och ett B-lag, men de individuella spelare som så önskar, kommer att vid sidan av den ordinarie lagverksamheten få tillfälle att träna med seniorspelare och spela i seniorserie. En förhoppning är att seniorlagens nyrekrytering framledes ska kunna ske huvudsakligen från de egna leden.

Föreningen tillhandahåller träningsutrymmen (vintertid inomhus i någon lokal skolas gymnastiksal), för träningen nödvändigt material, seriespel i S:t Eriks-cupen (inget seriespel för de allra yngsta), matchtröjor och vid behov tränarhjälp. Föreningen tillhandahåller erforderligt utbildningsmaterial och information för dem som ska fungera som ledare/tränare, och bekostar kurser till ledare, tränare eller domare för den som vill genomgå sådana.

Vi har tre årliga arrangemang: en intern inomhusturnering på nyåret, en öppen turnering straxt före seriestart (MSK-dagen, i början av april) och fotbollsskolan mellan vårens skolavslutning och midsommar. Därutöver finns vårens Knatteskola för dem som vill pröva på fotboll. Vidare betalar föreningen avgiften för deltagande i en turnering per år och lag; i särskilda fall kan ytterligare bidrag ges. Uteträningstider är gratis under säsongen, men kostar att boka vintertid – klubben kan i viss omfattning ta sådan kostnad, men den anses inte motiverad för lag på 5-manna-nivå (under 10 år). Föreningen står för domararvodena.

Vårens Knatteverksamhet kostar 300 kr för 9 tillfällen (utomhus) och inkluderar T-shirt och dricksflaska, höstens 600 kr för ca 15 tillfällen (på senhösten inomhus). Från och med följande år erläggs full avgift, som består av medlemsavgiften 200 kr jämte en sektionsavgift, som ökar med

Spelarna får själva bekosta blå knickers/shorts (som vid inköp hos klubbens leverantör kan förses med klubbens logga), röda strumpor och passande skor. Träningsoverall kan köpas hos klubbens leverantör (röd jacka, svarta byxor, klubbens logga, sponsornamn på ryggen). Den är inte obligatorisk för knattarna, men det ser trevligt ut och kan stärka samhörigheten om alla är lika klädda. Klubbens policy för dem som fortsätter efter knatteåret är att man i klubbsammanhang uppträder i klubbdress. (Det finns ett förslag om att höja medlemsavgiften, så att däri kan ingå overall, men den förändringen kommer inte att genomföras utan medlemmarnas hörande.) Resor till bortamatcher organiseras och bekostas av föräldrarna.

Något behov av en egen lagkassa finns egentligen inte, men en sådan kan vara bra om man vill ordna egna arrangemang, resa bort på turnering, ersätta dem som skjutsar till bortamatcher mm.

Vill man påverka föreningens verksamhet eller åta sig förtroendeuppdrag kommer man på årsmötet (normalt i mars eller april). Rösträtt har betalande medlemmar över 15 år. Spelarföräldrar betalar ingen sektionsavgift, så den kostnaden stannar på 200 kr/år, och får gärna betalas av den som anser föreningen värd att stödja, även om man inte vill delta i verksamheten.

Våra tre grundpelare

Idrott ska vara roligt

Idrott ska först och främst vara roligt. Med en brinnande passion så kommer mycket annat positivt från idrottande. Därför vet vi i Mariebergs SK att vårt största uppdrag som ledare och klubb är att föra vidare och ta fram en passion för sporten. Idrott är så mycket mer än resultat – och utveckling ska aldrig ske på bekostnad av att idrotten inte längre är rolig.

Individuell utveckling

För att utveckla en individ så gäller det att kunna vara närvarande och se just den individen. I sportsammanhang är det lätt att individen glöms bort till förmån för ”gruppen”. En fördel med att vara en mindre klubb är att vi har förmågan och möjligheten att se varje individ. Det gör att engagemanget, intresset och glädjen får uttryckas samtidigt som utvecklingen blir som störst.

”Laget före jaget”

Lagidrott är de sporter där den gemensamma insatsen är av största vikt. Det är först när alla i laget är delaktiga och passionerade som både individ och lag får ut mest av idrotten. Det skapar också en inställning hos spelarna där man tar hänsyn till och respekterar varandra.

Nyheter.

Nyheter

Nysatsning inom flickfotboll på Kungsholmen! ⚽️

Välkomna till FC Stockholm Flickor 20013/14! Som ett led i samarbetet mellan Mariebergs SK och…
Nyheter

FC Stockholm och Mariebergs SK inleder historiskt samarbete

Fotbollsföreningarna FC Stockholm och Mariebergs SK går samman i historiskt samarbete Två av Kungsholmens mest…